Почасов престой

Детски център "Иваила" предлага и други възможности за престой на децица от 1 до 4 годинки. Освен целодневен и полудневен престой  предлагаме и други възможности

Седмичен престой - 225 лв.

Дневен престой - 50 лв.

Почасов престой - 7 лв./час през седмицата или уикенда при възможност  

Преди да ни посетите, моля да ни се обадите, за да Ви информираме каква е заетостта на клуба и не Ви разочароваме ......