Цени

ФОРМА ПРЕСТОЙ ЦЕНА
Целодневна 8:00 - 18:30  670 лв/месечно
Полудневна 

8:00 - 12,00

15:30-18,30 

420 лв/месечно
Седмична

8:00 - 18:30

8:00 - 12

15:30-18,30

230 лв/седмично

140 лв/седмично

130 лв/седмично

Дневна

8:00 - 18:30

8:00 - 12:00 

60 лв/дневно

35 лв/дневно

Почасова адаптиране 15 лв/час

           

Престой през уикенда и празнични дни - след предварителна уговорка 

ВАЖНО! 
В таксите не е включена храна! Може да изберете детска кухня с доставка в клуб "Ивайла" или да приготвяте това, което Вашето дете обича и се храни всекидневно.
Таксата се заплаща до 30 число на предходния месец, в противен случай мястото се заема от друго дете.
Брат/сестра или близнаци получават 10 % отстъпка от втората такса. 

 OРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕТСКИ РОЖДЕН ДЕН / ПОГАЧА / КРЪЩЕНЕ

Наемане на клуба  за най-малко 2 часа - 300 лв.  За всеки следващ час се доплаща 100 лв/час.
Събитията се провеждат само през почивните дни. 

До 5 дечица - по споразумение